Přesun na obsah

Advokátní kancelář
Markétská 1
(v areálu Břevnovského kláštera)
169 00 Praha 6

 

Pobočka
Jungmannova 23/11
110 00 Praha 1 - Nové Město

 

Tel:  +420 233 357 898
Tel:  +420 233 351 570
Fax: +420 220 406 160
E-mail: office@akbrevnov.cz

© 2008 VIZUS

webmaster

O nás

Advokátní kancelář JUDr. Aleny Štumpfové je česká advokátní kancelář se sídlem v Praze v Břevnově (areál Břevnovského kláštera), která byla založena v roce 1992. Mezi naše klienty se řadí podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) a občané - z České republiky a ze zahraničí, a dále české státní a nevládní organizace.

Naše advokátní kancelář působí na českém trhu již od roku 1992. Poskytujeme služby v angličtině, němčině, španělštině a dánštině. Mezi naše klienty se řadí podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) a občané - z České republiky a ze zahraničí, a dále české státní a nevládní organizace.

Klademe velký důraz na osobní přístup ke každému klientovi. Naším krédem je dostatek času pro klienta, respektování jeho názoru na věcnou stránku problému a vytvoření atmosféry vzájemné důvěry. Klientům se věnujeme s maximální profesionalitou. O vývoji a průběhu případu klienta pravidelně informujeme a věnujeme se všem připomínkám a podnětům z jeho strany.

Naše činnost spočívá v poskytování právního poradenství, tj. při první konzultaci s klientem navrhneme řešení s vysvětlením veškerých případných rizik spojených s případem. Vzhledem k průměrné délce soudních sporů v ČR se jim snažíme předejít mimosoudním vyrovnáním či smírem.

Ve své činnosti postupujeme v souladu s advokátními předpisy, zejména jsme vázáni mlčenlivostí o veškerých skutečnostech daného případu. V soudních sporech jednáme věcně a efektivně a v záležitostech klienta postupujeme vždy tak, aby byla jeho záležitost vyřešena k jeho spokojenosti.

V rámci naší činnosti spolupracujeme s několika realitními kancelářemi, se zahraničními advokátními kancelářemi a s daňovým poradcem.

Břevnovský klášter

Břevnovský klášter

Břevnovský klášter